VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Prohlížečka záplavových území

přihlášení uživatele

Prohlížečka záplavových území


záplavová území
aktivní zóna záplavového území pro Q100
záplavové území 5-leté vody
záplavové území 20-leté vody
záplavové území 100-leté vody
záplavové území největší zaznamenané přirozené povodně
pohyb v mapovém výřezu posun mapy:
  • myší se stisknutým levým tlačítkem
  • šipkami na klávesnici
přiblížení, oddálení:
  • kolečkem myši
  • klávesami + - na klávesnici
  • shiftem + tažením myší se stisknutým levým tlačítkem (výběr obdélníkové oblasti pro přiblížení)

V aplikaci jsou použita data DIBAVOD a podkladová data © ČÚZK.

Zobrazení záplavových území má pouze orientační charakter, pro získání závazných informací kontaktujte místně příslušný vodoprávní úřad nebo správce daného vodního toku.

Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2017 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS