VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - O nás

přihlášení uživatele

O nás

Pracovníci GIS oddělení od svého počátku usilují o nastavení přijatelného prostředí pro všechny uživatele technologií geografických informačních systémů. Roztříštěnost a nekonzistentnost datových sad v oblasti vodohospodářských objektů a jevů nás vedla k nadefinování digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD) jako základní autorizované sady objektů sloužící nejen pro GIS analýzy a kartografické výstupy. Významné tematické vrstvy (vodní toky, vodní nádrže a rozvodnice) byly zpracovány na podkladě ZABAGED® a v roce 2005 předány gestorům pro další správu a aktualizaci. Uživatelé mají možnost stažení aktualizovaných vrstev ve formátu shapefile a nebo připojení k mapové službě ArcIMS.

statistika přístupů

  • online: 0
  • dnes: 0
  • celkem: 666695

Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2017 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS