VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Mapový portál Voda v krajině

přihlášení uživatele

Mapový portál Voda v krajině

Mapový portál „Voda v krajině“ je prezentačním výstupem projektu „Zpracování koncepce strukturálních přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření v prioritních povodích podle Plánu hlavních povodí“, který je řešen v rámci podprogramu 215116 spravovaného Odborem ochrany vod Ministerstva životního prostředí . Podpora z podprogramu 215116 se poskytuje v rámci programu 215110 „Program revitalizace říčních systémů“. Zpracování výstupů programu je uloženo usnesením vlády č. 562/2007 ze dne 23. května, kterým se schvaluje Plán hlavních povodí a ukládá se MŽP v roce 2007 zpracovat koncepci přírodě blízkých protipovodňových opatření ve vybraných prioritních oblastech v povodí Nežárky, Dědiny, Ploučnice, Opavy, Bečvy, Svratky a Dyje. Uvedený mapový portál je předmětem podpory č.4 – „Zpracování a prezentace mapových výstupů všech projektů vypracovaných v rámci podprogramu 215 116 a jejich zpřístupnění veřejnosti“. Má plnit funkci veřejnosti dostupné internetové prezentace návrhů přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření na vodních tocích a v ploše povodí. Do budoucna mají být na portálu prezentovány i návrhy technických protipovodňových opatření z programu opatření před povodněmi etapa II. Prezentace uvedených výstupů má vytvořit systém návrhů protipovodňových opatření v České republice. Data zobrazovaná na mapovém portálu jsou výsledkem výše uvedených návrhů koncepce přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření ve vybraných prioritních oblastech v povodí Nežárky, Dědiny, Ploučnice, Opavy, Bečvy, Svratky a Dyje zpracovaných společnostmi Šindlar s.r.o. a Ekotoxa s.r.o. Mapový portál je postavený na technologii společnosti Ekotoxa s.r.o. Je dostupný na webové adrese www.vodavkrajine.cz.

statistika přístupů

  • online: 0
  • dnes: 0
  • celkem: 733138

Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2017 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS