VÚV T.G.Masaryka - Oddělení GIS - Aktualizace vymezení vodních útvarů v ČR

přihlášení uživatele

Aktualizace vymezení vodních útvarů v ČR

MZU 1:10 000

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.,v.v.i v Praze v úzké součinnosti s Přírodovědeckou fakultou University Karlovy (PřF UK) v Praze a podle zadání odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí vede technickou přípravu aktualizace identifikace a prostorového vymezení útvarů povrchových vod. Identifikace a prostorové vymezení vodních útvarů bylo poprvé provedeno členskými státy EU v termínu do 22. prosince 2004 a zpráva o nich byla podána Komisi do 22. března 2005. Pokyn Komise upřesňující kroky pro vymezení útvarů povrchových vod předpokládá, že identifikace vodních útvarů by měl být opakující se a pokračující proces, reagující na výsledky zavádění programů opatření ve vztahu ke schváleným plánům povodí. V případě potřeby identifikace vodního útvaru by měla být ověřena a upřesněna v období před vydáním každého plánu povodí.

Na základě zkušeností s první etapou přípravy plánů povodí odbor ochrany vod zadal studii zlepšující určení typů povrchových vod a posléze typů vodních útvarů. Přírodovědecká fakulta předložila k tomuto tématu studie, na jejichž odborném základě je přistupováno k aktualizaci identifikace a vymezení vodních útvarů.

Původní anglickou verzi Pokynu Komise (tzv."Guidance"), jeho český pracovní překlad, a podkladové studie zpracované PřF UK si můžete stáhnout zde.

Návrhy identifikace a vymezení útvarů povrchových vod pro druhý plánovací proces zohledňující typologii vodních útvarů připravenou PřF UK zpracovává oddělení GIS a kartografie VÚV T.G.M.,v.v.i.

Aktualizace vymezení vodních útvarů by měla být ukončena do konce listopadu 2010. V tabulkovém přehledu níže jsou pro každou oblast ve správě státních podniků Povodí jména pověřených pracovníků a budou postupně doplněny termíny pro projednání návrhu aktualizované identifikace a vymezení vodních útvarů.

Pověření pracovníci s.p. Povodí

jméno organizace telefon email
Ing. Petr Martínek Povodí Labe, státní podnik 495 088 650
606 643 450
martinek@pla.cz
Mgr. Petr Ferbar Povodí Labe, státní podnik 495 088 660 ferbar@pla.cz
Ing. Martin Borák Povodí Moravy, státní podnik 541 637 259
borak@pmo.cz
Ing. Kateřina Cásková Povodí Moravy, státní podnik 541 637 542 caskova@pmo.cz
Ing. Miroslav Foltýn Povodí Moravy, státní podnik 541 637 637 foltyn@pmo.cz
Ing.Lukáš Pavlas Povodí Odry, státní podnik 596 657 268
pavlas@pod.cz
Ing. Jaroslav Beneš Povodí Vltavy, státní podnik 221 401 409 jbenes@pvl.cz
Ing. Tomáš Vlašic Povodí Ohře, státní podnik 474 636 294 vlasic@poh.cz

statistika přístupů

  • online: 0
  • dnes: 0
  • celkem: 600545

Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2017 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS