Váš prohlížeč bohužel nepodporuje Javascript

přihlášení uživatele

Aktuality

2011-02-22

Aktualizace objektů DIBAVOD - záplavová území

• "D01 - záplavová území pětileté vody"
• "D02 - záplavová území dvacetileté vody"
• "D03 - záplavová území stoleté vody"
• "D04 - záplavové území největší zaznamenané přirozené povodně"
• "D05 - hranice aktivní zóny záplavového území pro Q100"
vice


2011-02-22

Aktualizace informací o projektu "Využití dat LLS"

Byly aktualizovány informace o projektu "Možnosti využití dat leteckého laserového skenování pro vodohospodářské účely" a publikovány mapové výstupy tohoto projektu vytvořené v roce 2010.
vice


2010-07-20

Aktualizace vymezení vodních útvarů

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.,v.v.i v Praze v úzké součinnosti s Přírodovědeckou fakultou University Karlovy (PřF UK) v Praze a podle zadání odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí vede technickou přípravu aktualizace identifikace a prostorového vymezení útvarů povrchových vod.
vice


2009-10-23

Úspěch posteru na 18. konferenci GIS ESRI v Kongresovém centru Praha

Poster na téma Možnosti využití leteckého laserového skenování pro vodohospodářské účely, který vytvořila Ing. Kateřina Uhlířová z Oddělení GIS a kartografie VÚV T.G.M.,v.v.i., získal 1. místo v soutěži posterů na 18. konferenci GIS ESRI, která proběhla ve dnech 21. a 22. října v Kongresovém centru Praha.
vice


2009-02-05

Kartografické výstupy nové Základní vodohosodářské mapy 1:50 000

Ke stažení jsou k dispozici nové kartografické výstupy Základní vodohospodářské mapy 1:50 000 zpracované v roce 2009.
vice


statistika přístupů

  • online: 4
  • dnes: 8
  • celkem: 521195

Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 00

© 2017 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Odbor ochrany vod a informatiky - Oddělení GIS